<B><a href='http://www.australianwinner.com/AuWinner/index.php?c=12/'>Aust Winner 澳洲长风论坛</a></B>总目录 Aust Winner 澳洲长风论坛

凡发布过激政治、宗教、人身攻击言论,一律删除。

澳洲长风导航 Site Map
 
 帮助帮助   搜索搜索   会员列表会员列表   团队团队   收藏夹收藏夹    注册注册 
 个人资料个人资料   登录并检查站内短信登录并检查站内短信   登录登录 

[原创]重阳节登山戏作(七律三首)

 
发表新主题   回复主题    Aust Winner 澳洲长风论坛总目录 -> 古韵新音
阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题  
作者 正文
云樵

做博主了,别忘了时时更新博客提升排名哦!


性别: 性别:男

加入时间: 2006/09/21
文章: 5360
来自: 中国福建
积分: 21750


文章时间: 2007-8-19 周日, 下午4:13    标题: [原创]重阳节登山戏作(七律三首) 引用回复

七律·重阳节登山戏作三首

其一

奇峰破雾半蒙纱,傲指苍穹缀彩霞,古道蜿蜒藤绕树,残碑兀立雀穿花。
丹枫似火迷远客,雪瀑如帘悦娇娃。瑞霭祥云生袖底,登高望远立危崖。

其二

层峦耸秀傲穹苍,瀑泻危崖玉练悬。异卉峰巅争艳丽,奇花碧野竞娇妍。
樊篱缀翠阶盈绿,峭壁镌诗字耀丹。正是夕阳无限好,遥瞻雁阵舞长天。

其三

攀岩履险上高峰,野径崎岖岂动容?翠蔓苍藤垂古树,虬松劲竹擎碧空。
祥岚漫布蟠龙洞,瑞霭充盈卧虎宫。笑指青霄路漫漫,云涛漫卷隐仙踪。

_________________
http://www.australianwinner.com/AuWinner/viewforum.php?f=302云樵澳洲博客

http://blog.xinhuanet.com/u/yunqiao8189412
云樵新华博客

http://blog.sina.com.cn/u/1179541330云樵新浪博客


执斧伐薪深山里,挥汗高歌白云中
返回顶端
阅读会员资料 云樵离线  发送站内短信 浏览发表者的主页
显示文章:     
发表新主题   回复主题    Aust Winner 澳洲长风论坛总目录 -> 古韵新音 所有的时间均为 北京时间
1页,共1
 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题
不能在本论坛回复主题
不能在本论坛编辑自己的文章
不能在本论坛删除自己的文章
不能在本论坛发表投票


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
澳洲长风(www.australianwinner.com)信息部提供论坛管理及技术支持